page view image

Konsert med Musicantus - Vokal og instrumental middelaldermusikk i Mariakirken

Informasjon
event image

Musicantus er en vokal- og instrumentgruppe som formidler middelaldermusikk, og er en av få norske grupper som prioriterer vokalmusikk fra denne epoken. De har både kirkemusikk og mer folkelige sanger på repertoaret. Musicantus fremfører stort sett autentisk musikk, men liker også å leke oss med litt nyskrevet musikk med middelalderpreg. I tillegg til det musikalske fokuserer vi også mye på det visuelle, og vi opptrer alltid med tidsriktig bekledning og med instrumenter som er typiske for middelaldermusikk.


Musicantus is a vocal and instrumental group that conveys medieval music and is one of the few Norwegian groups that prioritizes vocal music from this era. We have both religious christian music and traditional folk music in our repertoire. Musicantus mostly perform authentic music, but also like to play with some contemporary written music with a medieval touch. In addition to the music, they also focus a lot on the visuals, and we always perform in period clothing and with instruments that are typical of medieval music.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
Purchased tickets are not refundable.