Et møte med Joralf Gjerstad

Arrangementsinformasjon

Et møte med Joralf Gjerstad (snåsamannen)

Joralf Gjerstad er kjent for sine helbredende evner og har gjennom et langt liv hjulpet uttalige mennesker. 19. september kommer han til Bergen domkirke for å fortelle om sitt liv. I samtale med domprost Gudmund Waaler vil han snakke om livet, tjenesten og troen. 

Som en oppfølging av møtet med Gjerstad, arrangeres en Thomasmesse i Bergen domkirke fredag 20. september kl. 18. Det blir kirkekaffe etter messen med samtale om temaet helbredelse og forbønn i kirken. Gjerstad vil ikke være tilsted på messen, men prester fra Bergen domkirke menighet deltar. Inngang til messen er gratis.