page view image

Bergen Domkor - Egil Hovland: Agnus Dei Op. 167

Informasjon
event image

Bergen Domkor markerer at Egil Hovland ville fylt 100 år i 2024. Hans vakre komposisjon "Agnus Dei" for kor og solo fagott er sjelden vare.

"Han er fjern i blikket. Bruker tid på å si det han bil si, med bisetninger og digresjoner.

- Det er ikke noe særlig å bli gammel. Jeg har hatt så mange plager med hjerte, lunger og blodkar de siste årene. For to år siden var jeg så deprimert at jeg måtte en tur innom psykiatrisk avdeling på sykehuset i Fredrikstad. Det var mens jeg arbeidet med "Agnus Dei", fagottkonserten, sier Hovland.

Det er musikk for fagott og kor over messeleddet "Guds lam som bærer verdens synder". Mens han holdt på med komposisjonen, kom alt det syndige som han hadde gjort opp for ham.

.- Tanken på verdens elendighet og egne feiltrinn gjorde meg deprimert. Jeg var lenge i tvil om jeg ville få det ferdig."

Historien har mange ganger vist at det kan oppstå stor kunst i vanskelige tider.

Besøk katedralen i Bergen denne onsdagskvelden!

Bergen Domkor

Anthony Ringdal, fagott 

Sigurd Melvær Øgaard, orgel

Kjetil Almenning, dirigent

bergendomkor bergendomkirke bergen egilhovland agnusdei kor februar

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.