page view image

Sigbjørn Apeland & Berit Opheim - Bergen Orgelsommer/Bergen International Organ Festival

Arrangementsinformasjon
event image

Konsert med Berit Opheim (sang) og Sigbjørn Apeland (orgel)

Concert with Berit Opheim (voice) and Sigbjørn Apeland (organ)


Detaljert program blir delt ut på konsertdagen.

Program details will be distributed on day of concert.


Gratis adgang - Free admission


Berit Opheim er ein av våre mest akta folkesongarar. Med ei nyfiken haldning til musikk har ho stadig funne nye uttrykk, mellom annan i tidlegmusikk, middelaldermusikk, samtidsmusikk og improvisert musikk. Den musikalske allsidigheita hennar har vunne mange lyttarskarar på tvers av sjangrane, og ho leikar seg stadig i krysningsfelta mellom dei. Opheim byrja karriera på slutten av 1980-talet, og er kjend for si konsentrerte formidling, sceniske ro og djupvarme røyst.

Berit Opheim is one of Norways most beloved traditional singers. With a curious approach to music, she is continuously moving towards new expressions in medieval music, comtemporary - and improvised music. Many listeners have gravitated towards Opheim due to her musical versatility and willingness to explore different genres. She started her career in the late 1980s and is known for her warm stage presence and voice.

* * * *

Sigbjørn Apeland er komponist og organist, og opererer også i de musikalske grenseområdene mellom folkemusikk, kirkemusikk, elektronisk musikk og improvisasjonsmusikk. Sigbjørn Apeland komponerer også musikk for både teater, kunstinstallasjoner og film, og han samarbeider med musikere som Berit Opheim, Benedicte Maurseth, Sigrid Moldestad og Knut Hamre.

Sigbjørn Apeland is a composer and organist, and also operates in the musical borderland between folk music, church music, electronic music and improvisational music. Sigbjørn Apeland also composes music for theatre, art installations and film, and he collaborates with musicians such as Berit Opheim, Benedicte Maurseth, Sigrid Moldestad and Knut Hamre