Sunnivafestivalen - Schola Sanctae Sunnivae & Bergen Domkor

Arrangementsinformasjon

Musikk frå Sunniva si tid og fram til vår 

Gregoriansk tradisjon møter ny musikk av Birgit Djupedal, Ørjan Matre og David Basden. 
Med Schola Sanctae Sunnivae og Bergen Domkor, dirigent Anne Kleivset, domkantor Kjetil Almenning og kantor Eivind Berg

Før konserten, kl. 18.30: 
Laudato si – Om troen, håpet og omsorgen for vårt felles hjem

Biskopene Halvor Nordhaug og Herborg Finnset – Ingrid Rosendorf Joys, leder for STL i Norge, samtaler.
Skodespelar Ragnhild Margrete Gudbrandsen les Sunniva-legenda


Arr.: Bergen Domkor / Bjørgvin bispedøme
Foto: Ferdinand Bart Alst