page view image

Bergen Orgelsommer - Bergen International Organ Festival

Kristine Klubben (trompet) og Amund Dahlen (orgel) gir konsert i St. Pauls kirke

Informasjon
event image

Program:

“I DAG ER NÅDENS TID” (“Today is the time for mercy”) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645) 

Johann Gottfried Walther (1684-1748): 
Concerto in B minor, 1st movement  

Folk tune from Ryfylke: 
“Ånd over ånder” 

Folk tune from Sykkylven: 
Å, tenk eingong når alle fram skal stemna  

Johann Sebastian Bach: 
Schmücke dich, O liebe Seele (BWV 654) 

Miles Davis (1926-1991): 
Excerpt from “Scketches of Spain”  

August Maekelberghe (1909-1975): 
Toccata and fugue  

Folk tune from Alvdal:  

I dag er nådens tid  

Folk tune from Nordfjord: 
Ned i vester soli glader   

Johann Sebastian Bach: 
O Mensch, bewein dein Sünde gross (BWV 622) 


Bergen Orgelsommer - 30. juni til 25. august. Søndager, tirsdager og onsdager i henholdsvis Bergen domkirke, Mariakirken og Johanneskirken.
Konserter også i Nykirken og St. Pauls kirke.

Bergen International Organ Festival - 30 June till 25 August
Sundays, Tuesdays and Wednesdays, respectively in Bergen Cathedral, St. Mary's Church and St. John's Church. In addition, concerts in Nykirken (the new Church) and St. Paul's church.

Ansvarsfraskrivelse

Gratis adgang, kollekt
Free entrance, collection