Bachs Orgelmesser - Bergen kirkeautunnale

EVENT INFORMATION

Luther og bildekunsten, Luther og Bach

En konsertserie med to organister, vokale krefter og innlagt forelesning om billedkunst. Ivar Mæland trakterer kisteorgelet mens Kolbein Haga spiller på hovedorgelet. Gunnar Danbolt foreleser og vokalensemblet Cantores Octo synger Luthers koraler.

Bakteppet for prosjektet er jubileet for oppslaget av Martin Luthers teser på slottskirkedøren i Wittenberg 31. oktober 1517. Dertil relateres samtidens billedkunst, samtidens salmediktning og koralkomponering, Luthers “Deutsche Messe” og katekismesalmene. Dette er et vesentlig nav i Lutherdommen.

Bach skrev sitt orgelmusikktestamente over salmene fra Luthers salmemesse, “Deutsche Messe”, og til Luthers læresalmer, de såkalte katekismesalmene. Den tyske messen var enerådende i vårt land frem til Landstads messeordning og dels inn i vår egen tid. Bachs komponerte orgelkoralene for stort og lite orgel, og verket blir på folkemunne kalt Bachs store orgelmesse.

Rammeverket er den store, triple trinitariske doxologi: Preludium først og trippelfugen til sist. Fugen er til og med i Ess-dur, der tre-tallet går igjen i alt fra formale strukturer til toneartens tre fortegn.

Bach, Luther og billedkunsten er vesentlige for formidlingen av lutherdommens vesen. Luther har blitt oppfattet som kunstfiendtlig, men det motsatte var tilfellet. Trioen ønsker å bringe dette til torgs.

 

Kolbein Haga – orgel
Ivar Mæland – orgel
Gunnar Danbolt – foredrag
Cantores Octo – sang

Cantores Octo
Thea Tank-Nilsen, Bodil Moss – sopran
Siri Fuglestad/Tine Fuglestad, Irene Winter – alt
Gisle Andersen, Øyvind Hafell/Hallgrim Hals – tenor
John-Erik Armelius, Joel Ahlbom – bassbach
orgel
domkirken
danbolt
mæland
haga
autunnale
luther
c8